Bài 1 : Hình lập phương A có cạnh gấp hai lần cạnh hình lập phương B . Hỏi thể tích hình lập phương A gấp mấy lần thể tích hình lập phương B ??

Question

Bài 1 : Hình lập phương A có cạnh gấp hai lần cạnh hình lập phương B . Hỏi thể tích hình lập phương A gấp mấy lần thể tích hình lập phương B ??
Giúp mik nha !!????????????

in progress 0
Eloise 4 ngày 2021-12-06T17:45:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:47:11+00:00

  Giả sử hình lập phương A có cạnh là 4cm hình lập phương B có cạnh là 2cm.

  Thể tích hình lập phương A là:

  4x4x4=64(cm3)

  Thể tích hình lập phương B là:

  2x2x2=8(cm3)

  Thể tích hình lập phương A gấp thể tích hình lập phương B số lần là:

  64:8=8(lần)

  Đáp số: 8 lần

   

  0
  2021-12-06T17:47:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gấp 8 lần nha bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )