Bài 1: Hoà tan 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe vào 500ml dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc). a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại t

Question

Bài 1: Hoà tan 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe vào 500ml dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc).
a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. Nung nóng cũng 8,3 gam hỗn hợp trên với khí Clo. Tính thể tích khí Clo (đktc) cần dùng.
c. Để trung hòa lượng axit dư cần 30ml dung dịch NaOH 1M. Tính CM của dung dịch HCl ban đầu.
Mình cần câu c thôi nhé

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-08-07T20:18:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:19:08+00:00

  Đáp án:

   Trg hình nha

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T20:19:50+00:00

  Đáp án:

  a. \(\%mAl=32,53\%\); \(\%mFe=67,47\%\)

  b. \(11,2l\)

  c. \(1,06M\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $Al$ và $Fe$ là $a$ và $b$

  a. Ta có: $27a+56b=8,3$

  $nH_{2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25mol$

  Theo bảo toàn e: $3nAl+2nFe=2nH_{2}$

  \(\to 3a+2b=2.0,25=0,5\)

  \(\to a=b=0,1mol\)

  \(\%mAl=\frac{0,1.27}{8,3}=32,53\%\)

  \(\to \%mFe=67,47\%\)

  b. Gọi số mol $Cl_{2}$ là $x$

  Theo bảo toàn e: $3nAl+2nFe=2nCl_{2}$

  \(\to 3a+2b=2nCl_{2}\)

  \(\to nCl_{2}=3.0,1+2.0,1=0,5mol\)

  \(\to V(Cl_{2})=0,5.22,4=11,2l\)

  c. $nNaOH=nHCl=1.0,03=0,03mol$

  Tổng số mol $HCl$ là: $2nH_{2}+nNaOH=2.0,25+0,03=0,53mol$

  \(\to cMddHCl=\frac{0,53}{0,5}=1,06M\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )