bài 1 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 1,8 chiều rộng 15 dm chiều cao 1,2 m a Tính thể tích bể nước đó B hiện giờ mức nước trong bể ch

Question

bài 1 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 1,8 chiều rộng 15 dm chiều cao 1,2 m
a Tính thể tích bể nước đó
B hiện giờ mức nước trong bể chiếm 2/3 chiều cao bể Hỏi trong bể đó có bao nhiêu lít nước 1 đề xi mét khối bằng 1 lít
bài 2 Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 216 cm2 Hỏi hình lập phương đó có thể tích là bao nhiêu

in progress 0
Arianna 12 phút 2021-11-25T12:34:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:35:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

   Đổi 15dm=1,5m.

  Thể tích bể nước đó là:

  1,8 x 1,5 x 1,2= 3,24 (m3)

  Thể tích nước đang có trong bể là:

  3,24 x $\dfrac{2}{3}$ =2,16 (m3)

  Thể tích cần đổ thêm vào bể để bể đầy nước là:

  3,24 – 2,16=1,08 (m3)

  Đổi: 1,08m3= 1080dm3= 1080 lít

    Đáp số: 1080 lít.

  Bài 2:

  Cạnh hình lập phương đó là:

  216 : 6= 9(cm)

  Thể tích hình lập phương đó là:

  36 x 36 x 36=46656 (cm3)

                Đáp số: 46656 cm3.

  0
  2021-11-25T12:35:24+00:00

  Bài 1

  Đổi $15dm = 1,5m$

  a) Thể tích bể nước đó là

  $ 1, 5$ x $1,8$ x $1,2 = 3,24 (m^3)$

  b) Trong bể có số mét khối nước là

  $3,24$ x$ \frac{2}{3} = 2,16 (m^3)$

  Đổi $2,16 m^3 = 2160 dm^3 = 2160$ lít

  Đáp số $a) 3,24 m^3$

  $b) 2160$ lít

  Bài 2

  Diện tích 1 mặt hình lập phương đó là

  $216 : 6 = 36 (cm^2)$

  nên cạnh của hình lập phương là 6cm

  Thể tích hình lập phương là

  $6$ x $6$ x $6 = 216 (cm^2)$

  Đáp số : $216 cm^2$

  @Team IQ vô cực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )