Bài 1: Một bóng đèn 200g được treo lên trần nhà bằng sợi dây điện dài 0,5m. Trần cao 3m so với sàn nhà. Thế năng trọng trường của bóng đèn bằng bao nh

Question

Bài 1: Một bóng đèn 200g được treo lên trần nhà bằng sợi dây điện dài 0,5m. Trần cao 3m so với sàn nhà. Thế năng trọng trường của bóng đèn bằng bao nhiêu, nếu tính đối với:
Trần nhà b. sàn nhà? c. vị trí của bóng đèn.
Bài 2: Một vận động viên trượt tuyết nặng 65kg trượt từ điểm A ở đỉnh dốc xuống điểm B ở chân dốc có độ cao chênh lệch là 25m.
Tìm thế năng trọng trường của người tại các vị trí A và B, nếu chọn
mức không của thế năng tại B
mức không của thế năng tại A.
mức không của thế năng tại C ở độ cao 15m.
Công của trọng lực thực hiện khi người trượt từ A đến B bằng bao nhiêu? Hãy chứng tỏ công này là như nhau và không phụ thuộc việc chọn mức không của thế năng?
Bài 3: Một vật khối lượng m = 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m và nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Tìm công của trọng lực khi vật đi từ đỉnh đến chân mặt nghiêng, so sánh nó với hiệu thế năng ở hai điểm này.
Bài 4: Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 4 N vào lò xo theo phương của lò xo, ta thấy nó dãn ra được 2 cm.
Tìm độ cứng lò xo.
Xác định giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn ra được 2 cm.
Tính công do lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo dãn thêm từ 2 cm đến 4 cm. Công này dương hay âm? Giải thích ý nghĩa.
Bài 5: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 0,5m, vật nặng có khối lượng m = 100g, treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Kéo con lắc đến vị trí A mà dây treo tạo với phương thẳng đứng 1 góc 600 rồi thả không vận tốc đầu.
Tìm thế năng trọng của vật tại A; tại vị trí B khi dây treo tạo với phương thẳng đứng một góc 300; tại vị trí thấp nhất của quỹ đạo.
*Bài 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 100N/m, quả nặng có khối lượng m = 100g. Lấy g = 10m/s2. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng 2cm rồi thả không vận tốc đầu. Tìm thế năng của hệ vật và lò xo tại vị trí thả.

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-07-30T21:32:00+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:33:39+00:00

  Bài 1:

  5(J)

   chọn mốc thế năng tại sàn nhà

  độ cao của bóng đèn so với sàn nhà: h=3-0,5=2,5 (m)

  Thế năng trọng trường của bóng đèn: 

  Bài 2

  a, WA=25.m.g; WB=0

  b, WA=0; WB=-25.mg

  c, WA=10.mg; WB=-15.mg

  d, A= WA-WB (lấy mốc bất kì)= 25.mg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )