Bài 1. Một cơn gió thổi qua làm rụng chiếc lá vàng, người ta thấy chiếc lá không rơi theo phương thẳng đứng. Hãy giải thích vì sao? Bài 2. Treo một qu

Question

Bài 1. Một cơn gió thổi qua làm rụng chiếc lá vàng, người ta thấy chiếc lá không rơi theo
phương thẳng đứng. Hãy giải thích vì sao?
Bài 2. Treo một quả nặng khối lượng m vào dưới một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10 cm thì lò
xo dãn ra 1 cm. Treo thêm một vật nặng khối lượng gấp đôi vật nặng trên thì chiều dài khi đó
của lò xo là bao nhiêu?
Bài 3. Một quả cân có khối lượng 3 kg được treo đứng yên trên một cái lò xo.
a) Tính trọng lượng quả cân?
b) Có những lực nào tác dụng vào quả cân?
c) Chỉ rõ phương, chiều, độ lớn của các lực tác dụng vào quả cân?
Bài 4. Một pho tượng bằng đồng có thể tích 10 dm 3 . Biết khối lượng riêng của đồng là 8900
kg/m 3 . Hãy tính khối lượng và trọng lượng pho tượng này?
Bài 5. Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg.
a. Tính thể tích 1 tấn cát?
b. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m 3 ?
Các bạn giúp mình với mình sẽ cho tất cả những câu trả lời đúng và đúng 5sao nha và câu trả lời hay nhất thời gian từ bây giờ đế 4 giờ chiều nay nha

in progress 0
Allison 43 phút 2021-10-10T13:11:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T13:12:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1 :

  người ta thấy chiếc lá không rơi theo phương thẳng đứng vì gió đã thổi chiếc lá khiến đương đi của nó bị nghiêng

  bài 2 :

  Treo một quả nặng khối lượng m vào dưới một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10 cm thì lò xo dãn ra 1 cm. Treo thêm một vật nặng khối lượng gấp đôi vật nặng trên thì chiều dài khi đó là 3 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )