Bài 1: Một cột cờ thẳng đứng có bóng in xuống mặt đất dài 18m (AC=18m), cùng thời điểm đó, một cọc sắt BD cao 2m vuông góc với mặt đất, có bóng in xuố

Question

Bài 1: Một cột cờ thẳng đứng có bóng in xuống mặt đất dài 18m (AC=18m),
cùng thời điểm đó, một cọc sắt BD cao 2m vuông góc với mặt đất, có bóng
in xuống mặt đất là 3m (CB=3m). Tính chiều cao cột cờ.

in progress 0
Jasmine 3 ngày 2021-12-07T19:14:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:16:08+00:00

  Đáp án:

  tanC = $\frac{BD}{BC}$ = $\frac{2}{3}$ 

  Chiều cao của cột cờ = AC.tanC = 18. $\frac{2}{3}$ = 12(m)

   

  0
  2021-12-07T19:16:15+00:00

  Gọi đỉnh của cột cờ là $N$. Chiều dài cột cờ lúc này là $AM$

  Đỉnh của cọc sắt là $N$. Chiều dài cọc sắt là $NB =2m$

  Vì cột cờ song song với cọc sắt ( Cùng vuông góc với mặt đất )

  Nên : $ΔMAC ~ ΔNCB (g.g)$

  $⇒ \dfrac{NB}{MA} = \dfrac{BC}{AC}$

  $⇒ \dfrac{2}{MA} = \dfrac{3}{18} = \dfrac{1}{6}$

  $⇒ MA = 12(m)$

  Vậy : chiều cao cột cờ là $12m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )