Bài 1: Một dây dẫn bằng nikêlin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm2 được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 120V. 1/ Tính điện trở của dây. 2/ Tính c

Question

Bài 1: Một dây dẫn bằng nikêlin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm2 được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 120V.
1/ Tính điện trở của dây.
2/ Tính cường độ dòng điện qua dây.

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-08-11T23:05:46+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:06:55+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.R = 80\Omega \\
  b.I = 1,5A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Điện trở của dây là:

  \(R = p\dfrac{l}{S} = 0,{4.10^{ – 6}}\dfrac{{100}}{{0,{{5.10}^{ – 6}}}} = 80\Omega \)

  b.

  Cường độ dòng điện qua dây là:

  \(I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{120}}{{80}} = 1,5A\)

  0
  2021-08-11T23:07:20+00:00

  a) Ta có: điện trở suất Nikelin = `0,4.10^{-6} \Omega`.`m`

  Đổi: `0,5 mm^{2} = 5.10^{-7} m^{2}`

  Điện trở của dây:

  `R = \frac{p.l}{S} = \frac{0,4.10^{-6}.100}{5.10^{-7}} = 80 \Omega`

  b) Cường độ dòng điện chạy qua dây:

  `I = \frac{U}{R} = \frac{120}{80} = 1,5A`

  ????

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )