Bài 1 : Một hình chữ nhật có chu vi là 340 m. Ba lần chiều dài lớn hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài và chiều rông của hình chữ nhật đó.

Question

Bài 1 : Một hình chữ nhật có chu vi là 340 m. Ba lần chiều dài lớn hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính
chiều dài và chiều rông của hình chữ nhật đó.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-16T12:43:17+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:44:21+00:00

  Gọi chiều dài là` a,`chiều rộng là` b(a,b>0`

  Có:

  `+)(a+b).2=340⇒2a+2b=340`

  `+)3a=4b+20`

  Ta có hệ phương trình:\begin{cases}2a+2b=340\\3a=4b+20\end{cases}

  Giải hệ ta được `:a=100,b=70`

  Vậy chiều dài và chiều rông của hình chữ nhật đó lần lượt là`:100m,70m`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )