Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi hình chư nhật đó? Bài 2: Viết các số có 4 chữ

Question

Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi hình chư nhật đó?
Bài 2: Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị( ví dụ : 1357 ) và sắp xếp cá số đó theo thứ tự tăng dần?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-21T00:42:10+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T00:43:26+00:00

  Đáp án:

   Bài 1: 504 $m^{2}$ ; Bài 2: 1357; 2468; 3579.

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 

  168 : 2 = 84 (m) 

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 

  (168 + 84) × 2 = 504 ($m^{2}$)

  Đáp số: 504 $m^{2}$

  Bài 2:

  Có 3 số có bốn chữ số, mỗi chữ đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị là:

  1357; 2468; 3579.

  #Nocopy

  @๖ۣۜÁc☼๖ۣۜQuỷ

   

  0
  2021-10-21T00:44:01+00:00

  Bài 1:
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  168 : 2=84 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (168 +84)x 2=504 (m)
  Đáp số :504 m

   Bài 2:

  Có 3 số có bốn chữ số, mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị là:

  1357
  2468
  3579

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )