Bài 1 : Một ô tô cứ chạy 100 km tiêu thụ hết 12 lít xăng . Hỏi ô tô đó chạy từ Hà Nội đến Quảng Bình tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng , biết quãng đư

Question

Bài 1 : Một ô tô cứ chạy 100 km tiêu thụ hết 12 lít xăng . Hỏi ô tô đó chạy từ Hà Nội đến Quảng Bình tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng , biết quãng đường từ Hà Nội đến Quảng Bình dài 450 km ?
Bài 2 : Một cửa hàng bán lẻ nhập về một bao đường để chia ra bán lẻ . Nếu đóng mỗi túi 5 kg thì được 10 túi . Hỏi với số đường đó , nếu đóng mỗi túi 2 kg thì đóng được bao nhiêu túi ?

in progress 0
Vivian 5 ngày 2021-09-09T13:55:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:57:15+00:00

  Đáp án:

  Bài 1. 54 lít.

  Bài 2. 25 túi.

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1.

  1km tiêu thụ hết số lít xăng là :

  \(12:100 = \frac{3}{{25}}\) (lít xăng)

  450km tiêu thụ hết số lít xăng là :

  \(\frac{3}{{25}} \times 450 = 54\) (lít xăng)

  Đáp số : 54 lít xăng.

  Bài 2.

  Bao đường đó nặng số ki-lô-gam là :

  5 x 10 = 50 (kg)

  Nếu chia thành mỗi túi 2kg thì đóng được số túi là :

  50 : 2 = 25 (túi)

  Đáp số : 25 túi.

  0
  2021-09-09T13:57:20+00:00

  Đáp án: bài 1: 54 lít. bài 2 :25 túi

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )