BÀI 1 một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong 1 số ngày quy định .do mỗi ngày phân xưởng đó vượt mức 5 sản phẩm nên phân xư

Question

BÀI 1 một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong 1 số ngày quy định .do mỗi ngày phân xưởng đó vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành sớm hơn thời gian quy định 2 ngày .hỏi theo kế hoạch ,mỗi ngày phân xưởng sản xuất được bao nhiêu sản phẩm
BÀI 2 một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong 1 số ngày quy định .do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành sớm hơn quy định 1 ngày và còn trở được thêm 10 tấn nữa.hỏi theo kế hoạch ,đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày
BÀI 3 một tổ sản xuất phải làm được 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất quy định
.sau khi làm xong 400 sản phẩm ,tổ đã tăng năng suất lao động ,mỗi ngày làm tăng thêm được 10 sản phẩm so với quy định.vì vậy mà công việc được hoàn kế hoạch sớm hơn một ngày .hỏi theo quy định ,mỗi ngày tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm
hộ em vs cái này em mới học chưa quen

in progress 0
Valerie 16 phút 2021-09-09T11:21:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:22:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số sản phẩm mà mỗi ngày phân xưởng sản xuất được là x 

  ĐK : x > 0

  Thời gian phân xưởng hoàn thành kế hoạch theo quy định là $\frac{1100}{x}$ 

  Số sản phẩm mà xưởng đó thực hiện mỗi ngày là x + 5 

  Thời gian mà xưởng đó thực hiện là $\frac{1100}{x+5}$ 

  Vì trên thực tế phân xưởng đó hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 ngày nên ta có pt :

                $\frac{1100}{x}$ – 2 = $\frac{1100}{x+5}$ 

            ⇒ 1100(x + 5) – 2x(x + 5) = 1100x

            ⇔ 2x² + 10x – 5500 = 0

            ⇔ $\left \{ {{x = 50} \atop {x = -55}}(ko T/m) \right.$ 

  Vậy mỗi ngày phân xưởng sản xuất được là 50 sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )