Bài 1: Một quả nặng có khối lượng 50g được treo dưới một sợi dây mềm. Biết quả nặng đứng yên. a) Hỏi quả nặng chịu tác dụng của những lực nào? b) Nhữn

Question

Bài 1: Một quả nặng có khối lượng 50g được treo dưới một sợi dây mềm. Biết quả nặng đứng yên.
a) Hỏi quả nặng chịu tác dụng của những lực nào?
b) Những lực đó có đặc điểm gì?
c) Nêu phương, chiều và độ lớn của những lực đó?
Bài 2: Một quả nặng có khối lượng 100g được treo dưới 1 lò xo. Biết quả nặng đứng yên. Hỏi lực đàn hồi do lò xo tác dụng lên quả nặng có độ lớn là bao nhiêu? Vì sao?
Bài 3: Một vật có khối lượng 1350kg, có thể tích 500dm3 . Tính:
a) Trọng lượng của vật?
b) Khối lượng của chất làm vật?
c) Trọng lượng riêng của chất làm vật?
Bài 4: Một vật bằng chì có thể tích 250dm3, có khối lượng riêng là 11300kg/m3. Tính:
a) Khối lượng của vật?
b) Trọng lượng của vật?
c) Trọng lượng riêng của chất làm vật?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-01T03:09:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:10:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 1

  a. các tác dụng vào quả nặng là:
  + Trong lực

  + Lực giữ của sợi dây

  C. Trọng lực:

  Phương: thẳng đứng

  Chiều: hướng về phía Trái Đất

  – Lực giữ của sợi dây:

  + Phương: Thẳng đứng

  + Chiều: hướng từ dưới lên

  ác dụng vào quả nặng là:
  + Trong lực

  + Lực giữ của sợi dây

  bài 3

             đổi 500dm³=0,5 m³

  Trọng lượng của vật A là:

       P=10.m=10.1350=13500(N)P=10.m=10.1350= 13500(N

   Khối lượng riêng của chất làm nên vật A là:

       D=m/V=1350/0,5=2700D=m/V=1350/0,5= 2700 kg/m3

  Trọng lượng riêng của vật A là:

       d=10.D=10.2700=27000d=10.D=10.2700= 27000N/m3

  mk là 2 câu này đc hok

  0
  2021-10-01T03:11:07+00:00

  Bài 1: a)-Trọng lực

  -Lực giữ của sợi dây

  b) 2 lực có độ lớn = nhau do 2 lực tác động vào vật làm vật dữngd yên

  c) *Trọng lực:

  -Phương: thẳng đứng

  -Chiều: hướng về phía Trái Đất

  *Lực giữ của sợi dây:

  -Phương: thẳng đứng

  -Chiều: từ dưới lên trên

  Bài 2: 

  Ta có m=100g=0,1kg

  Quả nặng có hai lực tác dụng lên là lực đàn hồi và trọng lực,mà quả nặng đứng yên => Hai lực cân bằng 

  Vậy lực đàn hồi của lò xo có độ lớn tương đương với trọng lực 

  Ta có 

  Bài 3: 

  500dm3=0,5m3

  a/ Trọng lượng của vật:

              10.1350=13500(N)

  b/ Khối lượng riêng của chất làm vật:

              1350:0,5=2700(kg/m3)

  c/ Trọng lượng riêng của chất làm vật:

              

  Đổi 250dm3=0.25 m3

  a, m=D.V=11300.0.25=2825(kg)

  b, Ta có P=10m=>P=10.2825=28250(N)

  c,Ta có d=10D=>d=11300.10=113000(N/m3).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )