Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy a. Tính động năng, thế năng và cơ

Question

Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg được thả
rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất
Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy
a. Tính động năng, thế năng và cơ năng
của vật tại vị trí thả vật
b. Tính vận tốc khi chạm đất
c. Tính độ cao khi động năng bằng thế
năng
d. Tính độ cao khi động năng bằng ba lần
thế năng
Giúp với ạ mn

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-09T23:16:47+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:18:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {W_t} = W = 900J\\
  {W_d} = 0J\\
  b.{v_{\max }} = 30m/s\\
  c.h’ = 22,5m\\
  d.h = 11,25m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {W_t} = {W_{t\max }} = W = mg{h_{\max }} = 2.10.45 = 900J\\
  {W_d} = 0J\\
  b.\\
  {W_{d\max }} = W\\
  \frac{1}{2}mv_{\max }^2 = 900\\
  \frac{1}{2}.2.v_{\max }^2 = 900\\
   \Rightarrow {v_{\max }} = 30m/s\\
  c.\\
  {W_d}’ = {W_t}’ = \frac{W}{2}\\
  mgh’ = \frac{{900}}{2}\\
  2.10.h’ = 450\\
   \Rightarrow h’ = 22,5m\\
  d.\\
  {W_d} = 3{W_t} \Rightarrow {W_t} = \frac{W}{4}\\
  mgh = \frac{{900}}{4}\\
  2.10.h” = \frac{{900}}{4}\\
   \Rightarrow h = 11,25m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )