Bài 1 Một vật được ném lên ở độ cao B thì dừng lại ,sau đó rơi xuống đất là điểm A.Hãy phân tích quá trình chuyển hóa năng lượng từ điểm B đến điểm A.

Question

Bài 1
Một vật được ném lên ở độ cao B thì dừng lại ,sau đó rơi xuống đất là điểm A.Hãy phân tích quá trình chuyển hóa năng lượng từ điểm B đến điểm A.
Bài tập 5
Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 8cm ,rộng 4cm.xác định trọng lượng của xà lan cùng hàng hóa , biết xà lan ngập sâu trong nước1,5m .Trọng lượng rieng của nước là 1000N/m2.

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-11-06T19:37:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:39:10+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

  Câu 5: P = 48N

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Quá trình chuyển hóa năng lượng từ điểm B đến điểm A là: Từ B đến A, thế năng của vật được chuyển hóa dần thành động năng. Thế năng giảm dần, động năng tăng dần và cơ năng không đổi.

  Câu 5: Tóm tắt: 

  a = 8cm = 0,08m

  b = 4cm = 0,04m

  hc = 1,5m

  d = 10000N/m²

  P = ?

  Trọng lượng của xà lan cùng hàng hóa:

  \[\begin{array}{l}
  P = {F_A}\\
   \Leftrightarrow P = d.{V_c}\\
   \Leftrightarrow P = d.a.b.{h_c}\\
   \Leftrightarrow P = 10000.0,08.0,04.1,5\\
   \Leftrightarrow P = 48N
  \end{array}\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )