Bài 1: Muốn nhận biết một vật có nhiễm điện hay không người ta thường làm thế nào? Vì sao? Bài 2: Em hãy nêu cách nhận biết một ống nhôm nhẹ được treo

Question

Bài 1: Muốn nhận biết một vật có nhiễm điện hay không người ta thường làm thế nào?
Vì sao?
Bài 2: Em hãy nêu cách nhận biết một ống nhôm nhẹ được treo trên sợi chỉ có nhiễm
điện hay không? Nếu đã nhiễm điện thì nhiễm điện gì? Giả thiết trong tay em chỉ có một
thanh thuỷ tinh và một mảnh lụa.
Bài 3: Cho hai vật A và B, có thể kết luận chúng nhiễm điện hay chưa và nếu đã nhiễm
điện thì có thể nhiễm điện gì trong các trường hợp sau:
a. Khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng sẽ hút nhau.
b. Khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-07-30T03:43:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:44:33+00:00

  Bài 1:

  Người ta thường để gần vật đó lại các vật nhẹ hơn xem nó có hút không.Nếu hút là đã bị nhiễm điện còn chưa hút là chưa bị nhiễm điện.Vì nếu một bị nhiễm điện là sẽ hút các vật nhẹ khác.

  Bài 2:

  Ta sẽ dùng thanh thủy tinh đã bị nhiễm điện(cọ xát vào lụa)để xem ống nhôm có bị nhiễm điện hay không.Nếu thanh thủy tinh đẩy ống nhôm thì ống nhôm mang điện tích dương(+),còn hút thì ống nhôm mang điện tích âm(-).

  Bài 3:

  a,Chúng đã bị nhiễm điện và nhiễm điện khác loại

  b,Chúng đã bị nhiễm điện và nhiễm điện cùng loại

  Bạn xem đáp án của mk và cho mk ctlhn,cám ơn và vote 5 sao nhen:)))

  0
  2021-07-30T03:44:54+00:00

  Đáp án:

   @fish

  câu 1

    thì chúng ta cọ xát vào nhau để biết vì nếu  làm như thế chúng ta có thể biết vật nào nhiễm điện

   câu 2

  Em hãy nêu cách nhận biết một ống nhôm nhẹ được treo trên sợi chỉ có nhiễm điện hay không?

   không: Nếu đã nhiễm điện thì nhiễm điện gì? điện hút nhau

  Bài 3: Cho hai vật A và B, có thể kết luận chúng nhiễm điện hay chưa và nếu đã nhiễm
  điện thì có thể nhiễm điện gì trong các trường hợp sau:
  a. Khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng sẽ hút nhau.
  b. Khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )