Bài 1: Năm 887 thuộc thế kỉ bao nhiêu? năm 1010 thuộc thế kỉ bao nhiêu? Năm 1600 thuộc thế kỉ bao nhiêu? Năm 1890 thuộc thế kỉ bao nhiêu? Năm 1975 thu

Question

Bài 1:
Năm 887 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
năm 1010 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
Năm 1600 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
Năm 1890 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
Năm 1975 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
năm 2018 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
Bài 2:
Thế kỉ XV kéo dài từ năm……….. đến năm………..
Thế kỉ XVI kéo dài từ năm………. đến năm………….
Thế kỉ XIX kéo dài từ năm……….. đến năm………
E ko có nhiều điểm và còn vài điểm kia e còn hỏi bài khác ạ nên e không cho đc!!!!!!
Giúp e nhanh với ạ!!!

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-05T19:12:30+00:00 2 Answers 141 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:13:56+00:00

  Bài 1: Năm 887 thuộc thế kỉ IX

  năm 1010 thuộc thế kỉ XI

  Năm 1600 thuộc thế kỉ XVII

  Năm 1890 thuộc thế kỉ  XIX

  Năm 1975 thuộc thế kỉ XX

  năm 2018 thuộc thế kỉ XXI

  Bài 2: Thế kỉ XV kéo dài từ năm 1401 đến năm 1500 .

  Thế kỉ XVI kéo dài từ năm 1501 đến năm 1600 

  Thế kỉ XIX kéo dài từ năm 1801 đến năm 1900 .

  0
  2021-07-05T19:14:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: Năm 887 thuộc thế kỉ IX

  năm 1010 thuộc thế kỉ XI

  Năm 1600 thuộc thế kỉ XVII

  Năm 1890 thuộc thế kỉ  XIX

  Năm 1975 thuộc thế kỉ XX

  năm 2018 thuộc thế kỉ XXI

  Bài 2: Thế kỉ XV kéo dài từ năm 1401 đến năm 1500 .

  Thế kỉ XVI kéo dài từ năm 1501 đến năm 1600 

  Thế kỉ XIX kéo dài từ năm 1801 đến năm 1900 .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )