Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: A = $a^{2}$ – ab + bc – ca B = $x^{2}$ – (a + b)x + a.b C = $3x^{3}$ – $2x^{2}$ + 5x + 2 D = $27x^

Question

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
A = $a^{2}$ – ab + bc – ca
B = $x^{2}$ – (a + b)x + a.b
C = $3x^{3}$ – $2x^{2}$ + 5x + 2
D = $27x^{3}$ – $27x^{2}$ + 18x – 4
E = $3x^{3}$ − $7x^{2}$ +17x − 5
F = $x^{2}$ − x − 2001.2002
G = $2x^{3}$ − $5x^{2}$ + 8x − 3
H = $3x^{3}$ −$14x^{2}$ + 4x + 3
Giúp mk với ạ, một hai câu cx đc. mk cảm ơn

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-05T15:45:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:46:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:A = (a^2 – ca) – ( ab -bc) 

                                            =a . (a -c ) – b .( a – c )

                                            = ( a – c ) . ( a -b )

                                        B = x^2 – ax + bx + ab 

                                           = ( x^2 – ax ) – ( bx – ab )

                                           = x ( x – a ) – b ( x – a )

                                            = ( x – a ) . ( x – b)

                                        

  0
  2021-08-05T15:47:23+00:00

  $A=a^2-ab+bc-ca$

    $=a(a-b)+c(b-a)$

    $=a(a-b)-c(a-b)$

    $=(a-b)(a-c)$

  $B=x^2-(a+b)x+a.b$

    $=x^2-ax-bx+ab$

    $=x(x-a)-b(x-a)$

    $=(x-a)(x-b)$

  $C=3x^3-2x^2+5x+2$

    $=3x^3+x^2-3x^2-x+6x+2$

    $=x^2(3x+1)-x(3x+1)+2(3x+1)$

    $=(3x+1)(x^2-x+2)$

  $D=27x^3-27x^2+18x-4$

    $=27x^3-9x^2-18x^2+6x+12x-4$

    $=9x^2(3x-1)-6x(3x-1)+4(3x-1)$

    $=(3x-1)(9x^2-6x+4)$

  $E=3x^3-7x^2+17x-5$

    $=3x^3-x^2-6x^2+2x+15x-5$

    $=x^2(3x-1)-2x(3x-1)+5(3x-1)$

    $=(3x-1)(x^2-2x+5)$

  $F=x^2-x-2001.2002$

    $=x^2+2001x-2002x-2001.2002$

    $=x(x+2001)-2002(x+2001)$

    $=(x+2001)(x-2002)$

  $G=2x^3-5x^2+8x-3$

    $=2x^3-x^2-4x^2+2x+6x-3$

    $=x^2(2x-1)-2x(2x-1)+3(2x-1)$

    $=(2x-1)(x^2-2x+3)$

  $H=3x^3-14x^2+4x+3$

    $=3x^3+x^2-15x^2-5x+9x+3$

    $=x^2(3x+1)-5x(3x+1)+3(3x+1)$

    $=(3x+1)(x^2-5x+3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )