Bài 1:Phân tích các số:25;38;80;90;100;120;180;900;100000 ra thừa số nguyên tố. Sau đó tính xem các số trên có boa nhiêu ước và tìm các ước nguyên tố

Question

Bài 1:Phân tích các số:25;38;80;90;100;120;180;900;100000 ra thừa số nguyên tố. Sau đó tính xem các số trên có boa nhiêu ước và tìm các ước nguyên tố của chúng .
Giúp mk với .Mk đang cần gấp
Mk sẽ cho bạn nào trả lời đúng 5 sao+ tl hay nhất

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-07-29T03:24:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:26:36+00:00

  25 = 5²·3·5 nguyên tố là : 2,3,5,4,8,6,10,12,20,24,40,15,30,16,1,25

  38 = 8³·3·8 nguyên tố là : 5,3,9,1,7,3,8,24,67,45,13,67,89,38.

  80 = 8³·5·0 nguyên tố là : 3,5,8,1,13,45,67,23,46,56,89,45,56 ,80.

  90 = 9²6·9 nguyên tố là : 5,9,4,12,45,67,23,45,67,89,90.

  100 = 1³.24·1 nguyên tố là : 6,8,3,1,2,34,67,12,90,78,56,78,100

  120 = 2³·3·5 nguyên tố là : 25,56,34,12,45,34,56,89,78,67,56,45,34,120.

  900 = 2²·3².5² nguyên tố là : 4,6,9,13,56,89,90,67,46,36,26,16,67,900.

  100000 = 106 =( 2·56) 26 . 56 . nguyên tố là : 100,345,234,678,34567,4568,4574,100000 .

  Lưu ý : 6 là mũ sáu .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )