Bài 1: Số h/s khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12,hàng 15,hàng 18đều thừa 5 h/s.Tính số h/s của trường đó. Bài 2: Một k

Question

Bài 1: Số h/s khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12,hàng 15,hàng 18đều thừa 5 h/s.Tính số h/s của trường đó.

Bài 2: Một khối h/s khi xếp hàng 2, hàng 3,hàng 4, hàng 5, đều thiếu 1 người , nhưng xếp 7 hàng thì vừa đủ .Biết số h/s chưa đến 300.Tính số h/s
Mn giúp mik nha
@.@

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-16T07:09:03+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:10:48+00:00

  Bài 1: Gọi số hs phải tìm là x

  Xếp thành 12,15,18 đều thừa 5 hs

  => x-5 thuộc BC(12;15;18)=B(180)={0;180;360;540;…)

  Mà số h/s khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400

  => x-5=360

  => x=365

  Vậy số hs khối 6 của trường đó là 365 hs

  Bài 2: Gọi số hs phải tìm là x

  khi xếp hàng 2, hàng 3,hàng 4, hàng 5, đều thiếu 1 người nên x+1 chia hết cho 2,3,4,5

  => a+1 thuộc BC(2,3,4,5)=60={0;60;120;180;240;300;…}

  Vì a chia hết cho 7 và a<300

  => a+1=120

  => a=119

  Vậy số hs của khối đó là 119 hs

   

  0
  2021-09-16T07:10:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:
  Gọi số học sinh của trường là a-5 thuộc BC(12;15;18)
  12 = 3 x 2²
  15 = 3 x 5
  18 = 3² x 2
  => BCNN(12;15;18) = 3² x 2² x 5= 180
  => BC(12;15;17) = B(180) = {0;180;360;540;…}
  Mà số học sinh trong khoảng từ 200-400

  => a = 360
  a-5=360
  vậy a=360+5
  a=365
  số học sinh khối 6 là 365 học sinh

  Bài 2:

  Gọi số học sinh lớp đó là a.

  Vì xếp hàng 2, 3, 4, 5, 6 đều thiếu 1 em nên a + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6.

  Vì xếp hàng 7 vừa đủ nên a chia hết cho 7.

  => Ta có: a + 1 ∈ ƯC{ 2, 3, 4, 5, 6 }

  => a + 1 ∈ { 60, 120, 180, 240, 300 }

  => a ∈ { 59, 119, 179, 239, 299 }

  Vì a chia hết cho 7 nên a = 119.

  Từ đó => số học sinh lớp đó là 119 học sinh

  => Vậy số học sinh của khối đó là 119 h/s

  Nếu sai bạn sửa hộ mình nha

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )