Bài 1: Tấm vải thứ nhất dài 20,5m. Tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m nhưng dài hơn tấm vải thứ ba là 4,25m. Hỏi cả ba tấm vải dài bao

Question

Bài 1: Tấm vải thứ nhất dài 20,5m. Tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m nhưng dài hơn tấm vải thứ ba là 4,25m. Hỏi cả ba tấm vải dài bao nhiêu mét?
Bài 2: Khi trừ một số đi 2,35; một bạn đã trừ số đó đi 2,53 nên có kết quả là 10,2. tìm hiệu đúng của hai số đã cho?

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-23T03:57:30+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:58:42+00:00

  Đáp án:

  49.75 m

   

  Giải thích các bước giải:

  Độ dài tấm vải thứ 1: L1

  Độ dài tấm vải thứ 2: L2

  Độ dài tấm vải thứ 3: L3

  Ta có : L2= L1  – 3.75= 20.5- 3.75= 16.75 m

  Ta có : L3= L2- 4.25 = 16.75- 4.25=12.5 m

   ====> L1 + L2 + L3 = 49.75 m

  0
  2021-08-23T03:58:52+00:00

  Đáp án:

   bài 1 

  cả 3 tấm vải dài : 49,75m

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )