Bài 1 : Thực hiện phép tính a, 38.66-38.56+62.65-62.65-62.55 b,461-1456:13+2 ³.5 ²-400:4 Bài 2 : Tìm x a, 1170 : ( x – 13 ) = 339-3.10 ² b, 3. ( x-9)

Question

Bài 1 : Thực hiện phép tính
a, 38.66-38.56+62.65-62.65-62.55
b,461-1456:13+2 ³.5 ²-400:4
Bài 2 : Tìm x
a, 1170 : ( x – 13 ) = 339-3.10 ²
b, 3. ( x-9) + 15 = 12 + 243 : 3 ²
Bài 3 : Tìm số tự nhiên a biết 286 :a dư 36 và 419 : a dư 19

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T08:15:54+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:17:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $a,38.66-38.56+62.65-62.65-62.55$

  $=38(66-56)-62.55$

  $=380-62.55$

  $=380-3410=-3030$

  $b,461-1456:13+2^3.5^2-400:4$

  $=461-112+8.25-100$

  $=249+200=449$

  Bài 2:

  $a, 1170 : (x-13)=339-3.10^2$

  $(=)1170 : (x-13)=39$

  $(=)x-13=30$

  $(=)x=43$

  Vậy $x=43$

  $b,3.(x-9)+15=12+243:3^2$

  $(=)3x-27+15=12+27$

  $(=)3x=12+27+27-15$

  $(=)3x=51$

  $(=)x=17$

  Vậy $x=17$

  Bài 3:

  $\text{Ta có : 286-36 $\vdots$ a;419-19 $\vdots$ a}$

  $(=)250\vdots a;400\vdots a$

  $\text{=>a=UCLN(250;400)}$

  $250=2.5.5.5$

  $400=2.5.5.8$

  $=>a=2.5.5=50$

  $\text{Vậy a=50}$

  Chúc bạn học tốt .

  0
  2021-08-31T08:17:51+00:00

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )