BÀI 1:TÍCH CỦA 2 SỐ LÀ 476.NẾU THÊM 22 ĐƠN VỊ VÀO 1 SỐ THÌ TÍCH TÍCH CỦA 2 SỐ LÀ 850.TÌM 2 SỐ ĐÓ. BÀI 2:HIỆU 2 SỐ LÀ 6. NẾU TĂNG SỐ BỊ TRỪ ĐI 4 LẦN GI

Question

BÀI 1:TÍCH CỦA 2 SỐ LÀ 476.NẾU THÊM 22 ĐƠN VỊ VÀO 1 SỐ THÌ TÍCH TÍCH CỦA 2 SỐ LÀ 850.TÌM 2 SỐ ĐÓ.
BÀI 2:HIỆU 2 SỐ LÀ 6. NẾU TĂNG SỐ BỊ TRỪ ĐI 4 LẦN GIỮ NGUYÊN SỐ TRỪ THÌ HIỆU LÀ 54. TÌM 2 SỐ

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-07-23T04:39:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:41:03+00:00

  Bài 1:

  Gọi 2 số là $a,b$

  Theo đề bài

  $→ab=476$

  $→a.(b+22)=850$

  $→ab+a.22=850$

  $→476+22a=850$

  $→22a=374$

  $→a=374:22=17$

  $→b=476:17=28$

  Vậy $a=17,b=28$

  Bài 2:

  Gọi 2 số là $a,b$

  Theo đề bài

  $→a-b=6$

  $→a=6+b$

  Vì nếu tăng số bị trừ 4 lần thì hiệu là 54

  $→4a-b=4.(6+b)-b=54$

  $→24+4b-b=54$

  $→3b=30$

  $→b=30:3=10$

  $→a=6+10=16$

  Vậy $a=6,b=16$

   

  0
  2021-07-23T04:41:11+00:00

  Đáp án:

  Gọi 2 số là a,b

  Theo đề bài

  a*b=476

  (a+22)*b=850

  850-476=374

  374/22=17

  476/17=28

  a=17

  baif2 

  a-b=6

  =>a=6+b

  =>4a=4*(6+b)

  =>4*(6+b)-b=54

  =>24+4b-b=54

  =>3b=30

  =>b=10

  =>a=36

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )