Bài 1: Tìm x: -5/x = y/16 = -18/72 Bài2: a) viết tất cả các phân số bằng phân số 13/17 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số . b) tìm phân số bằ

Question

Bài 1: Tìm x: -5/x = y/16 = -18/72
Bài2: a) viết tất cả các phân số bằng phân số 13/17 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số .
b) tìm phân số bằng phân số -33/57 biết rằng hiệu giữa mẫu và tử của phân số đó bằng -160

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-27T12:49:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:51:11+00:00

  Đáp án:

   —–

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: Tìm x: -5/x = y/16 = -18/72

  =>y=-18 . 16 : 72 = -4

  =>x=-5 . 16 : 4=-20

  Bài2: a) viết tất cả các phân số bằng phân số 13/17 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có 2 chữ số .

  13/17=26/34=39/51=52/68=65/85

  b) tìm phân số bằng phân số -33/57 biết rằng hiệu giữa mẫu và tử của phân số đó bằng -180

  hiệu mẫu và tử phân số -33/57 = 90

  ta có : -33.a/57.a

  a là 180 : 90=2

  =>ta có phân số -66/114

  Câu b bạn mình nghĩ sai đề nên mình sửa lại nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )