Bài 1:Tìm x biết 1,X + 3 chia hết cho X-2 2, 2X + 1 chia hết cho X-5

Question

Bài 1:Tìm x biết
1,X + 3 chia hết cho X-2 2, 2X + 1 chia hết cho X-5

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-24T17:49:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T17:50:32+00:00

  1/ $x+3\vdots x-2$

  $→x-2+5\vdots x-2$

  $→5\vdots x-2$

  $→x-2\in Ư(5)=\{±1;±5\}$

  $→$ Ta có bảng

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x-2&1&-1&5&-5\\\hline x&3&1&7&-3\\\hline \quad&tm&tm&tm&tm\\\hline\end{array}$

  2/ $2x+1\vdots x-5$

  $→2x-10+11\vdots x-5$

  $→2(x-5)+11\vdots x-5$

  $→11\vdots x-5$

  $→x-5\in Ư(11)=\{±1;±11\}$

  $→$ Ta có bảng

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline x-5&1&-1&11&-11\\\hline x&6&4&16&-6\\\hline \quad&tm&tm&tm&tm\\\hline\end{array}$

   

  0
  2021-10-24T17:50:48+00:00

  `a,`

  Có: `x+3 = x – 2 + 5`

  Vì `(x – 2) \vdots (x-2)`

  `⇔5 \vdots x – 2`

  `⇒x-2 ∈ Ư(5)={±1; ±5}`

  `⇒x ∈ {-3; 1; 3; 7}`

  `b,` 

  Có: `2x + 1 = 2x – 10 + 11`

  `=2(x-5) + 11`

  Vì `2(x-5) \vdots (x-5)`

  `⇔11 \vdots x – 5`

  `⇒x – 5 ∈ Ư(11)={±1; ±11}`

  `⇒x∈{-6; 4; 6; 16}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )