Bài 1: Tìm các số nguyên n sao cho các số sau là số nguyên a,9/n-1 b,n+6/n Bài 2: So sánh : a,14/21 và 60/72 b, 11/54 và 22/37

Question

Bài 1: Tìm các số nguyên n sao cho các số sau là số nguyên
a,9/n-1 b,n+6/n
Bài 2: So sánh : a,14/21 và 60/72
b, 11/54 và 22/37

in progress 0
Claire 2 năm 2021-07-30T07:52:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:53:30+00:00

  Đáp án:

   lớn hơn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-30T07:54:05+00:00

  Mình biết làm bài 2 thôi nha.

  a)14/21 và 60/42

  Ta có: 14/21 – 60/42 = -16/21 < 0

  =>14/21 < 60/42

   b)11/54 và 22/37

  Ta có: 11/54 – 22/37 = -781/1998 < 0

  => 11/54 < 22/37.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )