bài 1. tìm tỉ số của 2 số a và b, biết a.a=0,6m và b=70cm b.a=2/3m và b=75cm c.a=0,2tạ và b=12kg d.a=3/10h và b=20phút làm hết 4 ý nha

Question

bài 1. tìm tỉ số của 2 số a và b, biết
a.a=0,6m và b=70cm
b.a=2/3m và b=75cm
c.a=0,2tạ và b=12kg
d.a=3/10h và b=20phút
làm hết 4 ý nha

in progress 0
Hailey 24 phút 2021-10-22T02:26:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T02:27:13+00:00

  Trả lời :

  Trong hình bạn nhé

   

  0
  2021-10-22T02:28:01+00:00

  a)

  `a=0,6m=600cm`

  Tỉ số : `600/70=60/7`

  b)

  `a=2/3m=200/3cm`

  Tỉ số : `(200/3)/75=200/225=8/9`

  c)

  `a=0,2 tạ = 20kg`

  Tỉ số : `20/12=5/3`

  d)

  `a=3/10h=18’`

  Tỉ số : `18/20=9/10`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )