Bài 1: Tìm x, y, z, t thuộc Z, biết: x + y + z + t = 1 x + y + z = 2 y + z + t = 3 z + t + x = 4 Bài 2: Với x thuộc Z, chứng minh rằng: 1/. [x (x + 1)

Question

Bài 1: Tìm x, y, z, t thuộc Z, biết:
x + y + z + t = 1
x + y + z = 2
y + z + t = 3
z + t + x = 4
Bài 2: Với x thuộc Z, chứng minh rằng:
1/. [x (x + 1) + 1] ko chia hết cho 2
2/. 3(x² 2+ 2x) + 1] ko chia hết cho 3
3/. (x² + x + 1) ko chia hết cho 2
4/. (3x² + 6x + 1) ko chia hết cho 3
giúp em với em đang cần gấp cảm ơn trước ạ

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-07-08T20:16:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:17:59+00:00

  Bài 1:

  t=1-2

  ⇒t=-1

  x=1-3

  ⇒x=-2

  y=1-4

  ⇒y=-3

  z=1-(-1-2-3)

  ⇒z=7

  Vậy x=-2; y=-3; z=7; t=-1

  Bài 2:

  1. Ta có: x(x+1)$\vdots$2

  ⇒x(x+1)+1 không chia hết cho 2 vì lẻ

  2. 3.(x²+2+x) chia hết cho 3

  ⇒3.(x²+2+x)+1 không chia hết cho 3

  3. x²+x+1

  =x(x+1)+1 không chia hết cho 3

  4. 3x²+6x+1

  =3.(x²+2x)+1 không chia hết cho 3

  0
  2021-07-08T20:18:39+00:00

  Bài 1:

  t=1-2

  ⇒t=-1

  x=1-3

  ⇒x=-2

  y=1-4

  ⇒y=-3

  z=1-(-1-2-3)

  ⇒z=7

  Vậy x=-2; y=-3; z=7; t=-1

  Bài 2:

  1. Ta có: x(x+1)2

  ⇒x(x+1)+1 không chia hết cho 2 vì lẻ

  2. 3.(x²+2+x) chia hết cho 3

  ⇒3.(x²+2+x)+1 không chia hết cho 3

  3. x²+x+1

  =x(x+1)+1 không chia hết cho 3

  4. 3x²+6x+1

  =3.(x²+2x)+1 không chia hết cho 3

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )