Bài 1: tính 533 + 128 728 – 245 172 x 4 798 : 7 Bài 2: Tìm x biết: a. 90 : x = 6 b. x : 5 = 83 Bài 3: Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp

Question

Bài 1: tính
533 + 128
728 – 245
172 x 4
798 : 7
Bài 2: Tìm x biết:
a. 90 : x = 6
b. x : 5 = 83
Bài 3: Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

in progress 0
Harper 18 giờ 2021-09-13T15:56:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:57:35+00:00

  Bài 1 : 

  533 + 128 = 661

  728 – 245 = 483

  172 x 4 = 688

  798 : 7 = 114

  Bài 2 ;

  a, 90 : x = 6

            x = 90 : 6

            x = 15

  b,x : 5 = 83

     x      = 83 x 5

     x      = 415

  Bài 3 :

     Xếp được 100 cái bánh vào số hộp là :

                      100 : 5 = 20 (hộp)

      Có số thùng bánh là :

                      20 : 4 = 5 (thùng )

                              Đáp số : 5 thùng 

                           (_CHÚC HỌC TỐT_)

  @Phamling 

  #Cho tớ xin Câu Trả lời  hay nhất nhá <3

  0
  2021-09-13T15:57:41+00:00

  Bài 1:

  533 + 128 = 661

  728 – 245 = 483

  172 x 4 = 688

  798 : 7 = 114

  Bài 2:

  a. 90 : x = 6

  => x = 90 : 6 = 15

  b. x : 5 = 83

  x = 83 x 5 = 415

  Bài 3:

  Có số hộp là:

  100 : 5 = 20 (hộp)

  Có số thùng bánh là:

  20 : 4 = 5 (thùng)

  Đáp số: 5 thùng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )