Bài 1: Tính: a)√(3-2√2) b)√(7+4√3) Mong mn giúp…

Question

Bài 1: Tính:
a)√(3-2√2) b)√(7+4√3)

Mong mn giúp…

in progress 0
Madeline 2 năm 2021-09-04T09:36:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:37:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, √(√2 – 1)²

  = √2 – 1

  b, √(7 + 4 √3)

  = √(√3 + 2)²

  = √3 + 2

  0
  2021-09-04T09:37:51+00:00

  `a, \sqrt{3-2\sqrt{2}} = \sqrt{(\sqrt{2})^2-2.\sqrt{2}.1+1}=\sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}=|\sqrt{2}-1|=sqrt{2}-1`

  `b, \sqrt{7+4\sqrt{3}} = \sqrt{2^2+2.2.\sqrt{3}+\sqrt{3^2}}=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}=2+sqrt{3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )