Bài 1: Tính hàm lượng Fe trong các oxit sắt sau : FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4. Bài 2: Lập công thức oxit A của một nguyên tố, trong đó oxi chiếm 69,75% về kh

Question

Bài 1: Tính hàm lượng Fe trong các oxit sắt sau : FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4.
Bài 2: Lập công thức oxit A của một nguyên tố, trong đó oxi chiếm 69,75% về khối lượng và oxit A có phân tử khối 46 đvC?
Giải giúp mik vs ạ cảm ơn nhìu ^^

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-10-26T18:29:32+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:31:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/

  – Trong FeO : %Fe = $\frac{56}{56+16}$ .100% = 77,78%

  – Trong Fe2O3 : %Fe = $\frac{56.2}{56.2+16.3}$.100% = 70%

  – Trong Fe3O4 : %Fe = $\frac{56.3}{56.3+16.4}$.100% = 72,41%

  2/Gọi CTTQ Của oxit A là RxOy

  có %R = 100-69,75% = 30,25%

  có $\frac{Rx}{30,25}$ = $\frac{16y}{69,75}$ = $\frac{46}{100}$   

  ⇒ y = 2 

  ⇒ Rx = 30,25 . $\frac{46}{100}$ = 14 

  Với x = 1 thì R = 14 ( Nito ) – thỏa mãn

         Vậy CT của oxit A là NO2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )