Bài 1: Tính hoá trị của sắt trong các hợp chất FeO, Fe2O3, FexOy, Fe(NO3)x, Fex(SO4)y. Gọi a là hóa trị của Fe trong mỗi hợp chất. – FeO a.1 = II.

Question

Bài 1: Tính hoá trị của sắt trong các hợp chất FeO, Fe2O3, FexOy, Fe(NO3)x, Fex(SO4)y.
Gọi a là hóa trị của Fe trong mỗi hợp chất.
– FeO
a.1 = II.1 ⇒ a = II
– Fe2O3
Bài 2: Hãy cho biết trong các công thức hoá học dưới đây, công thức hoá học nào viết đúng, công thức hoá học nào viết sai? Sửa lại các công thức viết sai cho đúng.
II I
MgCl (S) ⇒ MgCl2
MgCl, K2O, CaO, NaCl2, AlNO3, Fe3(SO4)2, K2NO3, CaCO3, HSO4, AgCl2, BaSO4, Al2O3, Zn(OH)3
Bài 3: Cho biết CTHH của X với H là H3X, của Y với O là YO. Hãy xác định CTHH hợp chất tạo bởi X và Y.
Bài 4:
a) Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm canxi lần lượt liên kết với: Cl, nhóm (NO3), nhóm (SO4), nhóm (PO4).
b) Nêu ý nghĩa của mỗi công thức hoá học vừa tìm được ở câu a.

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-21T03:34:19+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:35:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  bài 1;

  Fe2O3 : gọi a là hóa trị của FE ; a.||= 3 . 2=> a= |||

  tương tự…Fe(NO3)x : Fe có hóa trịn x

  Fe (SO4)y: Fe có hóa trị y

  bài 2:

  các công thức viết đúng là: K2O , CaO , BaSo4,  ALNO3, CaCO3, 

  các công tuicws viết sai và sủa lại

  MgCl-> MgCl2

  NaCl-> NaCl

  Fe3(SO4)2-> Fe2(SO4)3 hoặc FESO4

  K2NO3-> KNO3

  HSO4-> H2SO4

  AgCL2-> AgCl

  Zn(OH)3-> Zn(OH)2

  mong bạn cho 5 sao+ câu tl hay nhất… để mình lấy động lực làm câu 3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )