Bài 1: Tính khối lượng hợp chất Na2SO4 có chứa 2,3 gam natri.

Question

Bài 1: Tính khối lượng hợp chất Na2SO4 có chứa 2,3 gam natri.

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-11-23T03:56:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:57:38+00:00

  mik ko mt đúng k

  n Na=2,3/23=0,1(mol)

  n Na2SO4=1/2n Na=0,05(mol)

  m Na2SO4=0,05.142=7,1(g)

  Chúc bạn gọc tốt !

  0
  2021-11-23T03:58:02+00:00

  Đáp án:

  $2Na + H2SO4 –> Na2SO4 + H2$ 

  0,1                                          –>0,05                  (mol)

  $nNa = m/M = 2,3/23 = 0,1 (mol)$

  $mNa2SO4 = n.M = 0,05.142 = 7,1 (g)$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )