Bài 1: Tính nhanh A) 45+46+47+……….. + 55 Giúp

Question

Bài 1: Tính nhanh
A) 45+46+47+……….. + 55
Giúp

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-15T09:37:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:38:37+00:00

  `45+46+47+…+55`

  `=(45+55)+(46+54)+(47+53)+(48+52)+(49+51)+50`

  `=100       + 100      + 100     + 100      +100      +50`

  `=550`

  0
  2021-07-15T09:39:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số số hạng của dãy là :

   ( 55 – 45 ) : 1 + 1 = 11 ( số )

   Tổng của dãy là :

   ( 55 + 45 ) × 11 : 2 = 550

  Xin câu trả lời hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )