Bài 1 :Tính tổng sau bằng phương pháp hợp lí: a) 1/30+1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 +1/110 + 1/132 b) 1/1.2.3 + 1/2.3.4 + 1/3.4.5 +….+1/10.11.12 MỌI NGƯ

Question

Bài 1 :Tính tổng sau bằng phương pháp hợp lí:
a) 1/30+1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 +1/110 + 1/132
b) 1/1.2.3 + 1/2.3.4 + 1/3.4.5 +….+1/10.11.12
MỌI NGƯỜI GIÚP MIK VỚI
MIK ĐANG CẦN GẤP CHIỀU NAY 1H30 MIK PHẢI ĐI HOK RỒI
(TẤT CẢ CÁC SỐ TRÊN ĐỀU LÀ PHÂN SỐ)

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-16T18:40:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T18:41:42+00:00

    $\begin{array}{l}a)\,\,\dfrac1{30}+\dfrac1{42}+\dfrac1{56}+\dfrac1{72}+\dfrac1{90}+\dfrac1{110}+\dfrac1{132}\\=\dfrac1{5.6}+\dfrac1{6.7}+\dfrac1{7.8}+\dfrac1{8.9}+\dfrac1{9.10}+\dfrac1{10.11}+\dfrac1{11.12}\\=\dfrac15-\dfrac16+\dfrac16-\dfrac17+\dfrac17-\dfrac18\,+\,…+\,\dfrac1{11}-\dfrac1{12}\\=\dfrac15-\dfrac1{12}\\=\dfrac7{60}\\\,\\b)\,\,\dfrac1{1.2.3}+\dfrac1{2.3.4}+\dfrac1{3.4.5}\,+\,…+\,\dfrac1{10.11.12}\\=\dfrac12\left(\dfrac2{1.2.3}+\dfrac2{2.3.4}+\dfrac2{3.4.5}\,+\,…+\,\dfrac2{10.11.12}\right)\\=\dfrac12\left(\dfrac1{1.2}-\dfrac1{2.3}+\dfrac1{2.3}-\dfrac1{3.4}+\dfrac1{3.4}-\dfrac1{4.5}\,+\,…+\,\dfrac1{10.11}-\dfrac1{11.12}\right)\\=\dfrac12\left(\dfrac1{1.2}-\dfrac1{11.12}\right)\\=\dfrac12\left(\dfrac12-\dfrac1{132}\right)\\=\dfrac12\cdot\dfrac{65}{132}\\=\dfrac{65}{264} \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )