Bài 1: Treo một vật nặng bằng một sợi dây. a. Có những lực nào tác dụng lên vật ? b. Các lực này có phải là các lực cân bằng không? Tại sao? Bài 2: a.

Question

Bài 1: Treo một vật nặng bằng một sợi dây.
a. Có những lực nào tác dụng lên vật ?
b. Các lực này có phải là các lực cân bằng không? Tại sao?
Bài 2: a.Tại sao khi được treo vào một sợi dây thì vật có thể đứng yên.
b. Khi cắt dây thì có hiện tượng gì sảy ra? Tại sao?

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-28T14:31:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:32:18+00:00

  bài 1a:có lực hút cuả trái đất và lực kéo lên của sợi dây

  b. hai lực này là hai lực cân bằng vì hai lực cùng tác dụng lên vật mà vật vẫn đứng yên

  bài2a.vì vật chịu tác tác dụng của hai lực cân bằng

  b. khi cắt dây thì vật nặng rớt xuống.vì khi cắt dây thì sợi dây không còn tác dụng lực lên vật nặng nữa và bị lực hút trái đất hút xuống

   

  0
  2021-10-28T14:32:42+00:00

  C1 nha câu2 mình chịu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )