bài 1 : Trình bày đặc điểm dân số nước ta . vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh bài 2 : trình

Question

bài 1 : Trình bày đặc điểm dân số nước ta . vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh
bài 2 : trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta . Để giải quyết vấn đề việc làm theo em cần những giải pháp nào ?
HELP ME với, mai thi r :<<

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-08-13T14:02:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:03:41+00:00

   Bài 1Dân số nước ta tăng nhanh và liên tục trong giai đoạn 1954 – 2003: từ 23,8 triệu người lên 80,9 triệu người (tăng gấp 3,5 lần).

  – Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: cả giai đoạn có xu hướng giảm nhưng còn nhiều biến động.

  + Giai đoạn 1954 – 1960: gia tăng tự nhiên tăng đột biến và cao nhất (từ 1,1% lên 3,9%).

  + Giai đoạn 1960 – 2003: gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm dần nhờ kết quả của chính sách dân số (từ 3,9% xuống 1,4%).

  * Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do:

  – Dân số nước ta đông, cơ cấu dân số trẻ nên số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức cao (trên 1%) nên dân số vẫn tăng lên.

  Bài 2

  Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

  – Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

  – Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ.

  – Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

  – Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

  – Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )