Bài 1 Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí.            B. Rắn, khí, lỏng,

Question

Bài 1 Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp
xếp nào là đúng?
A. Rắn, lỏng, khí.            B. Rắn, khí, lỏng,
C. Khí, lỏng, rắn.            D. Khí, rắn, lỏng.
Bài 2 Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?
A. Khối lượng.
B. Trọng lượng,
C. Khối lượng riêng.
D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng..
Bài 3 Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là:
A. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
C. Chất khí nở ra khi lạnh đi, co lại khi nóng lên.
D. Chất rắn nở vì nhiệt ít hơn chất lỏng.
Bài 4. Khoanh tròn chữ cái chỉ thứ tự của các cụm từ thích hợp dưới đây để điền
vào chỗ trống của câu:
Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào
nên……………,…….. và……… bay lên tạo thành mây.
A. nở ra, nóng lên, nhẹ đi.
B. nhẹ đi, nở ra, nóng lên.
C. nóng lên, nở ra, nhẹ đi.
D. nhẹ đi, nóng lên, nở ra.
Bài 5. Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng thay đổi?
B. Chỉ có trọng lượng riêng thay đổi
C. Chỉ có thể tích thay đổi
D. Chỉ có khối lượng riêng thay đổi

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-11-10T20:41:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:42:35+00:00

  Đáp án:

  1C

  2C

  3C

  4C

  5A

   

  0
  2021-11-10T20:42:49+00:00

  Bài 1: C

  Bài 2: C

  Bài 3: D

  Bài 4: C

  Bài 5:  C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )