bài 1 trong mot trường học số học sinh nữ bằng 13/12 số hoc sinh nam a,số học sinh nam chiếm bao nhiêu % số học sinh toàn trường b,nếu số học sinh to

Question

bài 1 trong mot trường học số học sinh nữ bằng 13/12 số hoc sinh nam
a,số học sinh nam chiếm bao nhiêu % số học sinh toàn trường
b,nếu số học sinh toàn trường là 750 em. tính số học sinh nữ
giúp mình mình cho 5 sao

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-08-22T02:00:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:02:04+00:00

  Tổng số phần là:

      12+13=25(phần)

  Vậy số học sinh nữ là 13/25 số học sinh toàn trường

  Số học sinh nữ là:

         750. 13/25=390 (em)

  Số học sinh nam là:

    750-390=360(em)

   

  0
  2021-08-22T02:02:09+00:00

  $a$) Số học sinh nam chiếm số $\%$ số học sinh toàn trường là:

              $12 : (13+12)\% = 48 \%$

  $b$) Số học sinh nữ là:

              $750 : (13+12) . 13 = 390$ (học sinh)

                     Đáp số: $a$) $48\%$

                                  $b$) $390$ học sinh nữ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )