bài 1: Tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người. bài 2: Tổng 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số biết số bé =2/7 số lớn .

Question

bài 1: Tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người.
bài 2: Tổng 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số biết số bé =2/7 số lớn .Tìm mỗi số đó
viết sơ đồ
cảm ơn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tớ sẽ cho 5 saooooooooooooooo và lời cảm ơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-09-12T23:12:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:14:22+00:00

  Bạn tham khảo ak

  0
  2021-09-12T23:14:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:                   

  Bài 1 :

  Tuổi của bố là :

  35:(9-2)x9=45(tuổi)

  Tuổi của con là : 

  45-35=10(tuổi)

             ĐS:….

  Bài 2:                  số lớn nhất có 2 chữ số:99

  Ta có sơ đồ :

  Số bé : |—-|—-|

                                                                               Tổng 99

  Số lớn :|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|

                 

  Số bé là: 99:(2+7)x7=77

  Số lớn là:  99-77=22

                         ĐS:…….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )