Bài 1.Viết các tập hợp a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42) b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42) Bài 2.Cho ba điểm A;B;C biết AB= 9 cm;AC= 4,9 cm;

Question

Bài 1.Viết các tập hợp
a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42)
b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)
Bài 2.Cho ba điểm A;B;C biết AB= 9 cm;AC= 4,9 cm; BC= 4,1 cm. Trong ba điểm A;B;C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-05T01:55:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:56:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  $a) Ư(6)=\{1;2;3;6\}$

  $Ư(12)=\{1;2;3;4;6;12\}$

  $Ư(42)=\{1;2;3;6;7;14;21;42\}$

  $ƯC(6;12;42)=\{1;2;3;6\}$

  Bài 2:

  $4,9+4,1=9 (cm)$

  $⇔AC+BC=AB$

  ⇒ C nằm giữa $A$ và $B$

  0
  2021-08-05T01:57:37+00:00

  Bài 1.

  `a) Ư(6) ={1,2,3,6}`

  `Ư(12) ={1,2,3,4,6,12}`

  `Ư(42) ={1,2,3,4,6,7,14,21,42}`

  `ƯC(6, 12, 42) ={1,2,3,6}`

  `b) B(6) ={0,6,12,18,24,…,84,90,….168,…}`

  `B(12) ={0,12,24,36,…,84,90,…,168,…}`

  `B(42) ={0,42,84,126,168,…}`

  `BC(6, 12, 42)={84,168,252,…}`

  Bài 2:

  Ta có `4,9+ 4,1 = 9 ⇒ AC+ CB = AB`

  ⇒ C nằm giữa A và B.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )