Bài 1:Viết dạng tổng quát các số là bội của 15 rồi viết tập hợp các bội của 15 lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 200. Bài 2: Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích b

Question

Bài 1:Viết dạng tổng quát các số là bội của 15 rồi viết tập hợp các bội của 15 lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 200.
Bài 2: Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075.

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-08-30T17:03:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:04:46+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: các số là bội của 15 có dạng: 15.k ( $k \in* $)

  Tập hợp các bội của 15 lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 200 là: 

  S= $\left\{ {105;120;135;150;165;180;195} \right\}$

   

  bài 2: 3 số lẻ đó là:  21; 23; 25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )