Bài 1 : viết đầy đủ quy tắc tính diện tích : a, Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật , ……….. b, Muốn tính diện tích toàn phần hình

Question

Bài 1 : viết đầy đủ quy tắc tính diện tích :
a, Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật , ………..
b, Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật , ………..
Bài 2 : tính rồi điền kết quả vào chỗ trống :
Hình hộp chữ nhật ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Chiều dài 4 , 5 dm 0 , 7 m 5 m
Chiều rộng 3 , 2 dm 0 , 5 m 40 dm
Chiều cao 1 , 4 dm 0 , 3 m 300 cm
Chu vi mặt đáy … … …
Diện tích xung quanh … … …
Diện tích toàn phần … … …
Bài 3 : Một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 60 cm , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Người thợ cắt bỏ 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc ơ mỗi hình vuông có cạnh 5 cm . Sau đó người thợ gấp phần còn lại để thành 1 cái hộp ko nắp . Tính :
a, Các kích thước của hộp đó .
b, Diện tích từng mặt của hộp đó.

in progress 0
Daisy 3 ngày 2021-12-06T14:56:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:57:46+00:00

  Bài 1)a, Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật , là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
  b, Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật , là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
  bài 3)Chiều rộng của miếng tôn là:

                  60×

          Chiều dài đáy hộp là:

                  

          Chiều cao của hộp là 

          Diện tích đáy hộp là:

                   

          Diện tích mặt trước ( hoặc mặt sau ) là:

                   

          Diện tích mặt bên là: 

                   

  0
  2021-12-06T14:58:06+00:00

  Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

  Sxq = 2h.(a + b)

  + Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao và chu vi đáy.

  Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:

  Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a+b) + 2ab

   Phát biểu bằng lời: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

   Giải thích kí hiệu: Sxq là kí hiệu diện tích xung quanh hình chữ nhật

  a, b lần lượt là chiều dài và chiều rộng
  h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

   Đơn vị diện tích: tính bằng đơn vị đo mũ 2, 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )