Bài 1:Viết thành tỷ số phần trăm: a,60/400 b,35/300 c,96/300 d,48/800

Question

Bài 1:Viết thành tỷ số phần trăm: a,60/400 b,35/300 c,96/300 d,48/800

in progress 0
Julia 4 ngày 2021-12-05T07:33:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:34:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `60/400=15/100=15%`
  `b)`

  `35/300=`(ko viết dc)
  `c)`

  `96/300=32/100=32%`
  `d)`

  `48/800=6/100=6%`

  0
  2021-12-05T07:34:31+00:00

  `a)60/400=15%`

  `b)35/300=11,6%`

  `c)96/300=32%`

  `d)48/800=6%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )