Bài 1: Viết tiếp 3 số: a, 5, 10, 15, … b ,3,7,11 ,… Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: a, 1, 3, 4, 7, 11, 18, …

Question

Bài 1:
Viết tiếp 3 số:
a, 5, 10, 15, …
b ,3,7,11 ,…
Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:
a, 1, 3, 4, 7, 11, 18, …

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-11-28T13:36:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:37:13+00:00

  `text(Bài )1: `

  `a, 5; 10; 15;20;25;30`

  `b ,3;7;11 ;15;19;23`

  `c, 1; 3; 4; 7; 11; 18;29;47;76`

  0
  2021-11-28T13:37:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 5,10,15,20,25,30

  b)  3,7,11,15,19,23

  a) 1,3,4,7,11,18,29,47,76

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )