Bài 10: Cho ∆ABC vuông cân tại A. Vẽ ra phía ngoài của tam giác ấy hai tam giác đều ABD và ACE. a) Chứng minh BE = CD b) Gọi I là giao điểm của BE và

Question

Bài 10: Cho ∆ABC vuông cân tại A. Vẽ ra phía ngoài của tam giác ấy hai tam giác đều ABD và ACE.
a) Chứng minh BE = CD
b) Gọi I là giao điểm của BE và CD, Tính số đo góc BIC

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-10-28T21:46:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:47:51+00:00

  Đáp án:

  Vì ΔABCcân nên AB=AC

  ΔADBđều nên AD=BD=AB

  ΔACEđều nên AC=CE=AE

  =>AB=AC=AD=BD=CE=AE

  a)Xét ΔDACvà ΔBAEcó:

  BA=AD

  DAC^=BAE^(=90o+60o)

  AD=AE

  =>ΔDAC=ΔBAE(c.g.c)

  => BE=CD ( cặp cạnh tương ứng)   (đpcm)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T21:48:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc cậu học tốt nha????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )