Bài 11: Người ta bơm không khí vào một quả bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí ở áp suất 105 Pa vào quả bóng. Hỏi số lần bơm, biết rằng sau khi b

Question

Bài 11: Người ta bơm không khí vào một quả bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí ở áp suất 105 Pa vào quả bóng. Hỏi số lần bơm, biết rằng sau khi bơm dung tích của quả bóng là 2,5 lít và áp suất 2,7.105 Pa. Biết rắng trước khi bơm trong quả bóng không có không khí và khi bơm nhiệt độ của khí không thay đổi.

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-13T05:05:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:07:05+00:00

  Đáp án:

   54

  Giải thích các bước giải:

  Gọi n là số lần bơm

  Ta có: p1.V1=p2.V2

   <=> 105.0,125n=2,5.2,7.105

   => n=54

  0
  2021-10-13T05:07:22+00:00

  Đáp án:

  Vậy cần bơm 54 lần 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng nhiệt: 

  $\begin{array}{l}
  p’V’ = npV\\
   \Leftrightarrow 2,{7.10^5}.2,5 = n{.10^5}.0,125\\
   \Leftrightarrow n = 54lan
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )