Bài 12: Viết những PTHH biểu diễn sự oxi hóa: a) Đơn chất: Al, Zn, Fe, Cu, Na, C, S, P. b) Hợp chất: CO, CH4, C2H2, C2H6O

Question

Bài 12: Viết những PTHH biểu diễn sự oxi hóa:
a) Đơn chất: Al, Zn, Fe, Cu, Na, C, S, P.
b) Hợp chất: CO, CH4, C2H2, C2H6O

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-10-28T13:18:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:19:10+00:00

  Đáp án:

   Giải thích các bước giải:

   a) 4Al + 3O2 -> 2Al2O3

  2Zn + O2 -> 2ZnO

  3Fe + 2O2 -> Fe3O4

  2Cu + O2 -> 2CuO

  4Na + O2 -> 2Na2O

  C+O2->CO2

  S+O2->SO2

  4P+5O2->2P2O5

  b)2CO+O2->2CO2

  CH4+2O2->CO2+2H2O

  C2H2 + 1/2O2->2CO2 +H2O

  C2H6O + 3O2->2CO2+3H2O

  Chúc bạn học tốt!!

  0
  2021-10-28T13:20:00+00:00

  a)

  4Al+3O2⇒2Al2O3

  2Zn+O2⇒2ZnO

  3Fe+2O2⇒Fe3O4

  2Cu+O2⇒2CuO

  4Na+O2⇒2Na2O

  C+O2⇒CO2↑

  S+O2⇒SO2↑

  4P+5O2⇒2P2O5

  b)

  2CO+O2⇒2CO2

  CH4+2O2⇒CO2+2H2O

  2C2H2+5O2⇒4CO2↑+2H2O

  C2H6O+3O2⇒2CO2↑+3H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )