Bài 13: Cho số 63. Số đó thay đổi thế nào nếu? a) Xoá bỏ chữ số 3?.. b) Xoá bỏ chữ số 6?

Question

Bài 13: Cho số 63. Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?..
b) Xoá bỏ chữ số 6?

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-29T14:41:20+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:42:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  a. Xóa bỏ chữ số 3 số đó giảm đi:

         63 – 3 = 60 (đơn vị)

  b. Xóa bỏ chữ số 6 số đó diảm đi:

         63 – 6 = 57 (đơn vị)

  0
  2021-08-29T14:43:18+00:00

  Đáp án:

   a còn lại 6

  b còn lại 3

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )