bài 135 trang 53 các bạn mở sách toán lớp 6 ra cũng có đấy ạ xin mọi người giúp em ạ viết tập hợp a các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội củ

Question

bài 135 trang 53 các bạn mở sách toán lớp 6 ra cũng có đấy ạ xin mọi người giúp em ạ
viết tập hợp a các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6
viết tập hợp b các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9
gọi m là giao điểm của tập hợp a và b
a; viết các phần tử của tập hợp m
b; dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp m với mỗi tập hợp a và b

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-16T07:28:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:29:31+00:00

  a) $A=\{0;6;12;18;24;30;36\}$,

  $B=\{0;9;18;27;36\}$.

  $M=A∩B=\{0;18;36\}$.

  b) $M⊂A,M⊂B

  . $

  0
  2021-09-16T07:30:07+00:00

  Đáp án:

  A= { 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 }

  B= { 0; 9; 18; 27; 36 }

  a) M= { 0; 18; 36 }

  b) M ⊃ A; M ⊃ B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )