Bài 14:Một viên gạch lát nền có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao bằng 1/2cm. Biết mỗi thùng gạch có 24 viên gạch như thế. Tính thể tích mỗ

Question

Bài 14:Một viên gạch lát nền có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao
bằng 1/2cm. Biết mỗi thùng gạch có 24 viên gạch như thế. Tính thể tích mỗi
thùng gạch đó (coi độ dày của vỏ thùng không đáng kể)

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-29T20:04:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:05:31+00:00

  Đáp án:

  7200cm³

  Giải thích các bước giải:

  1/2cm = 0,5cm

  Thể tích của một viên gạch là:

  30 x 20 x 0,5 = 300cm³

  Thể tích của một thùng gạch là:

  300 x 24 = 7200cm³

  0
  2021-09-29T20:05:39+00:00

  Đáp án:

  đổi : 1/2cm = 0,5cm

   thể tích của một viên gạch là:30*20*0.5=300cm khối(của mình không ghi đc kí hiệu)

  thể tích của một thùng gạch là:300*24=7200cm khối

  vậy thể tích của một thùng gạch là 7200cm khối

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )